while we wait for spring

32883577324_34eff5c171_o.jpg
32912745323_7ca412f57b_o.jpg

Hei fredag, deg har jeg ventet på! Her er kjøkkenet er fult av grønne planter, som en salgs oppvarming til den dagen våren bestemmer seg for å komme på ordentlig slik at vi kan flytte ut i hagen. Jeg håper nemlig siste del av eksamens-lesingen kan gjøres utendørs akkurat som i fjor, for jeg begynner å bli ganske lei allerede, og jeg har nettopp begynt. 

→ It is Friday and our kitchen is filled by green, luscious plants. I am waiting for spring to ariive so I can spend all my study-hours outdoors.