barefoot

stavanger uis botanical garden

Det er sol i Stavanger og vi vandrer barbent rundt i byens lille botaniske hage. Her er det nesteb folketomt, og vi undrer oss alltid over hvorfor ikke flere benytter parker og plener i denne byen.

 Stavanger is sunny and we are walking barefoot around the botanical garden.